Tiếng Việt

sửa

Từ nguyên

sửa

Từ ghép giữa thoáng +‎ khí.

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰwaːŋ˧˥ xi˧˥tʰwa̰ːŋ˩˧ kʰḭ˩˧tʰwaːŋ˧˥ kʰi˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰwaŋ˩˩ xi˩˩tʰwa̰ŋ˩˧ xḭ˩˧

Tính từ

sửa

thoáng khí

  1. Quang đãng mát mẻ.
    Làm căn phòng thoáng khí.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa