Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰi˧˧ tʰḛ˧˩˧tʰi˧˥ tʰe˧˩˨tʰi˧˧ tʰe˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰi˧˥ tʰe˧˩tʰi˧˥˧ tʰḛʔ˧˩

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

thi thể

  1. Xác người chết.
    Khám nghiệm thi thể.

Tham khảo sửa