Tiếng ViệtSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

  1. Từ tiếng cũ):'

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰɨ̰ʔk˨˩ tʰṵʔ˨˩tʰɨ̰k˨˨ tʰṵ˨˨tʰɨk˨˩˨ tʰu˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰɨk˨˨ tʰu˨˨tʰɨ̰k˨˨ tʰṵ˨˨

Từ tương tựSửa đổi

Tính từSửa đổi

thực thụ

  1. Có một chức vụ đã được chính thức hóa.
  2. (Xem từ nguyên 1).
    Tham tá thực thụ.

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi