Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰəwŋ˧˧ tʰɨəŋ˧˧tʰəwŋ˧˥ tʰɨəŋ˧˥tʰəwŋ˧˧ tʰɨəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰəwŋ˧˥ tʰɨəŋ˧˥tʰəwŋ˧˥˧ tʰɨəŋ˧˥˧

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

thông thương

  1. Nói các nước buôn bán với nhau (cũ).

Dịch sửa

Tham khảo sửa