Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /tɛk.ˈnɒː.lə.dʒi/ (Anh), /tɛk.ˈnɑː.lə.dʒi/ (Mỹ)

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Hy Lạp cổ τεχνολογία (tekhnologia, “ngữ pháp đầy đủ”), từ τέχνη (tekhne, “nghệ thuật”) + -λογία.

Danh từ sửa

technology (đếm đượckhông đếm được; số nhiều technologies)

  1. Kỹ thuật; kỹ thuật học.
  2. Công nghệ học.
  3. Thuật ngữ chuyên môn (nói chung).

Tham khảo sửa