Tiếng ViệtSửa đổi

Danh từSửa đổi

tự sự

  1. Cách biểu diễn, kể chuyện về bản thân, thể hiện cảm xúc của chính người đó.

DịchSửa đổi

Tính từSửa đổi

tự sự

  1. Theo hình thức kể về bản thân, thể hiện cảm xúc của chính người đó.

DịchSửa đổi