Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tə̰wŋ˧˩˧ so˧˥təwŋ˧˩˨ ʂo̰˩˧təwŋ˨˩˦ ʂo˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
təwŋ˧˩ ʂo˩˩tə̰ʔwŋ˧˩ ʂo̰˩˧

Danh từ sửa

tổng số

  1. Số cộng chung tất cả lại.
    Tổng số học sinh của trường.

Từ liên hệ sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa