Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
it˧˥ ɲət˧˥ḭt˩˧ ɲə̰k˩˧ɨt˧˥ ɲək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
it˩˩ ɲət˩˩ḭt˩˧ ɲə̰t˩˧

Phó từ sửa

ít nhất

  1. Với mức thấp nhất.
    Ít nhất cũng phải làm xong một phần.

Dịch sửa

Tham khảo sửa