Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tam˧˥ za̰ʔt˨˩ta̰m˩˧ ja̰k˨˨tam˧˥ jak˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tam˩˩ ɟat˨˨tam˩˩ ɟa̰t˨˨ta̰m˩˧ ɟa̰t˨˨

Động từ Sửa đổi

tắm giặt

  1. Tắmgiặt giũ cho sạch nói chung.
    Nghỉ ngơi một chút rồi tắm giặt cho sạch sẽ.

Tham khảo Sửa đổi