Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tə̤m˨˩ fa̤ːw˨˩təm˧˧ faːw˧˧təm˨˩ faːw˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
təm˧˧ faːw˧˧

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

tầm phào

  1. Khng. Vu vơ, không thực chất hoặc không có mục đích gì.
    Chuyện tầm phào.
    Ăn nói tầm phào.

Dịch sửa

Tham khảo sửa