Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tɨəj˧˧ tḭ̈ŋ˧˩˧tɨəj˧˥ tïn˧˩˨tɨəj˧˧ tɨn˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tɨəj˧˥ tïŋ˧˩tɨəj˧˥˧ tḭ̈ʔŋ˧˩

Định nghĩa sửa

tươi tỉnh

  1. Vui vẻ hớn hở.
    Mặt mũi tươi tỉnh.

Dịch sửa

Tham khảo sửa