Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
taːk˧˥ ha̰ːʔj˨˩ta̰ːk˩˧ ha̰ːj˨˨taːk˧˥ haːj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
taːk˩˩ haːj˨˨taːk˩˩ ha̰ːj˨˨ta̰ːk˩˧ ha̰ːj˨˨

Danh từ sửa

tác hại

  1. Điều hại đáng kể gây ra. của thuốc lá.

Động từ sửa

tác hại

  1. Gây ra điều hại đáng kể.
    Một sai lầm tác hại đến toàn bộ công việc.

Dịch sửa

Tham khảo sửa