Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /sɜː.ˈveɪ.lənts/

Danh từSửa đổi

surveillance /sɜː.ˈveɪ.lənts/

 1. Sự giám sát.
  to be under surveillance — bị giám sát, bị theo dõi

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /syʁ.vɛ.jɑ̃s/

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
surveillance
/syʁ.vɛ.jɑ̃s/
surveillances
/syʁ.vɛ.jɑ̃s/

surveillance gc /syʁ.vɛ.jɑ̃s/

 1. Sự trông nom, sự coi sóc, sự giám sát, sự giám thị.
  La surveillance des travaux — sự trông nom công việc
  La surveillance des gardiens — sự giám thị của những người gác
 2. Sự bị quản thúc.
  Rester en surveillance pendant deux ans — bị quản thúc hai năm

Tham khảoSửa đổi