Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

splendour /.dɜː/

  1. Sự chói lọi, sự rực rỡ, sự lộng lẫy, sự huy hoàng ((từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (cũng) splendor).

Tham khảo sửa