Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  • IPA: /ˈsplɛn.dɜː/
  Hoa Kỳ

Danh từ

sửa

splendor /ˈsplɛn.dɜː/

  1. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Như splendour

Tham khảo

sửa


Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)