Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực spécial
/spe.sjal/
spéciaux
/spe.sjɔ/
Giống cái spéciale
/spe.sjal/
spéciales
/spe.sjal/

spécial /spe.sjal/

 1. Riêng, đặc biệt.
  Wagon spécial — toa riêng
  Autorisation spéciale — giấy phép đặc biệt
  Envoyé spécial — đặc phái viên
  Faveur spéciale — đặc ân
  Produit spécial — đặc sản

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi