Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa

Danh từ

sửa

sol /ˈsoʊl/

 1. (Đùa cợt) Mặt trời.
 2. (Âm nhạc) Xon (nốt); cũng được viết là son.
 3. (Hoá học) Xon.
 4. Đồng xon (tiền Pê-ru).

Tham khảo

sửa

Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa

Danh từ

sửa
Số ít Số nhiều
sol
/sɔl/
sols
/sɔl/

sol /sɔl/

 1. Đất.
  Nos pieds foulent le sol — chân ta đạp đất
  Sol fertile — đất tốt
 2. Đất nước.
  Le sol vietnamien — đất nước Việt Nam
 3. Nền nhà.
  Sol de terre battue — nền nhà bằng đất nện
  sol natal — quê hương, xứ sở

Danh từ

sửa

sol /sɔl/

 1. (Âm nhạc) Xon.
 2. (Vật lý học) Xon.

Từ đồng âm

sửa

Tham khảo

sửa