Tiếng Na UySửa đổi

Tính từSửa đổi

Các dạng Biến tố
Giống gđc sid
gt sidt
Số nhiều side
Cấp so sánh
cao

sid

  1. Dài đến gót chân hay khỏi mông.
    en sid jakke/kjole

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi