Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈsɛ.vən.ti]

Tính từSửa đổi

seventy /ˈsɛ.vən.ti/

  1. Bay mươi.
    to be seventy — bảy mươi tuổi

Danh từSửa đổi

seventy /ˈsɛ.vən.ti/

  1. Số bảy mươi.
  2. (Số nhiều) (the seventies) những năm bảy mươi (từ 70 đến 70 của (thế kỷ))
  3. những năm tuổi thọ trên 70 (từ 70 đến 79).

Tham khảoSửa đổi