Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  • IPA: /ˈsɛ.mə.nᵊl/

Tính từSửa đổi

seminal /ˈsɛ.mə.nᵊl/

  1. (Thuộc) Tinh dịch; (thuộc) hạt giống, (thuộc) sự sinh sản.
  2. Có thể sinh sản được.
  3. ảnh hưởng lớn, quan trọng đến những thế hệ sau.
    The discovery of electricity was a seminal development in the history of science — Phát hiện ra điện là một bước phát triển quan trọng đối với lịch sử khoa học.

Thành ngữSửa đổi

Tham khảoSửa đổi