Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /.ə.ˈwɛr/

Tính từ sửa

self-aware /.ə.ˈwɛr/

  1. Tự nhận thức, hiểu được chính mình.

Tham khảo sửa