Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
saːn˧˧ ɓa̤ŋ˨˩ʂaːŋ˧˥ ɓaŋ˧˧ʂaːŋ˧˧ ɓaŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂaːn˧˥ ɓaŋ˧˧ʂaːn˧˥˧ ɓaŋ˧˧

Động từ sửa

san bằng

  1. Làm cho phẳng.
    San bằng mặt đường.
  2. Làm cho đều nhau.
    San bằng sự đãi ngộ.
  3. Phá trụi.
    San bằng đồn địch.

Tham khảo sửa