Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
səwŋ˧˥ sɨə̰ʔŋ˨˩ʂə̰wŋ˩˧ ʂɨə̰ŋ˨˨ʂəwŋ˧˥ ʂɨəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂəwŋ˩˩ ʂɨəŋ˨˨ʂəwŋ˩˩ ʂɨə̰ŋ˨˨ʂə̰wŋ˩˧ ʂɨə̰ŋ˨˨

Tính từ sửa

sống sượng

  1. Thiếu tự nhiên, thiếu nhuần nhuyễn.
    Văn viết còn sống sượng
  2. (Cử chỉ, nói năng) Thiếu tế nhị, nhã nhặn.
    Ăn nói sống sượng.

Dịch sửa

Tham khảo sửa