Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
saːŋ˧˥ za̰ːʔ˨˩ʂa̰ːŋ˩˧ ja̰ː˨˨ʂaːŋ˧˥ jaː˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂaːŋ˩˩ ɟaː˨˨ʂaːŋ˩˩ ɟa̰ː˨˨ʂa̰ːŋ˩˧ ɟa̰ː˨˨

Tính từSửa đổi

sáng dạ

  1. Nói trẻ em thông minh, mau hiểu biết.

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi