Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zuŋ˧˧ ʨwiə̰n˧˩˧ʐuŋ˧˥ ʨwiəŋ˧˩˨ɹuŋ˧˧ ʨwiəŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹuŋ˧˥ ʨwiən˧˩ɹuŋ˧˥˧ ʨwiə̰ʔn˧˩

Động từSửa đổi

rung chuyển

  1. Lay động mạnh.
    Động đất rung chuyển nhà.
  2. Tác động mạnh vào tinh thần.
    Chiến thắng.
    Điện-Biên rung chuyển dư luận.
    Pháp.

Tham khảoSửa đổi