Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zuŋ˧˧ ɗə̰ʔwŋ˨˩ʐuŋ˧˥ ɗə̰wŋ˨˨ɹuŋ˧˧ ɗəwŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹuŋ˧˥ ɗəwŋ˨˨ɹuŋ˧˥ ɗə̰wŋ˨˨ɹuŋ˧˥˧ ɗə̰wŋ˨˨

Động từ Sửa đổi

rung động

  1. Lay chuyển nhẹ.
    Cánh cửa rung động.

Tính từ Sửa đổi

rung động

  1. Hồi hộpcảm động.
    Lòng rung động.

Đồng nghĩa Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi