Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực responsable
/ʁɛs.pɔ̃.sabl/
responsables
/ʁɛs.pɔ̃.sabl/
Giống cái responsable
/ʁɛs.pɔ̃.sabl/
responsables
/ʁɛs.pɔ̃.sabl/

responsable /ʁɛs.pɔ̃.sabl/

 1. trách nhiệm, chịu trách nhiệm.
  Responsable de ses actes — chịu trách nhiệm về hành vi của mình
 2. Phụ trách.
  Ministre responsable de la Défense nationale — bộ trưởng phụ trách quốc phòng

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực responsable
/ʁɛs.pɔ̃.sabl/
responsables
/ʁɛs.pɔ̃.sabl/
Giống cái responsable
/ʁɛs.pɔ̃.sabl/
responsables
/ʁɛs.pɔ̃.sabl/

responsable /ʁɛs.pɔ̃.sabl/

 1. Người chịu trách nhiệm.
  Qui est le responsable? — ai là người chịu trách nhiệm?
 2. Người phụ trách.
  Les responsables syndicaux — những người phụ trách công đoàn

Tham khảoSửa đổi