Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fṵʔ˨˩ ʨajk˧˥fṵ˨˨ tʂa̰t˩˧fu˨˩˨ tʂat˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fu˨˨ tʂajk˩˩fṵ˨˨ tʂajk˩˩fṵ˨˨ tʂa̰jk˩˧

Động từ sửa

phụ trách

  1. Đảm nhận trách nhiệm nào đó.
    Phụ trách đào tạo.
    Phụ trách sản xuất.
  2. Phụ trách công tác thiếu niên nhi đồng.
    Họp các cán bộ đoàn và phụ trách.
    Báo cáo với anh phụ trách.

Tham khảo sửa