Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
refus
/ʁə.fy/
refus
/ʁə.fy/

refus /ʁə.fy/

 1. Sự từ chối, sự khước từ, sự cự tuyệt, sự không chịu.
  Refus humiliant — sự cự tuyệt nhục nhã
  Refus de se soumettre — sự không chịu khuất phục
  Le refus d’un pieu — cây cọc đóng chối ra
  Ce n'est pas de refus — (thân mật) không dám từ, xin vui lòng nhận
  refus de broyage — bột giấy thải khi nghiền vách ngăn
  refus de classificateur — bột giấy thải khi phân loại
  refus de sasseur — phần không lọt sàng, phần không qua rây

Tham khảo sửa