Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwi˧˥ ʨa̰ʔwŋ˨˩kwḭ˩˧ tʂa̰wŋ˨˨wi˧˥ tʂawŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwi˩˩ tʂawŋ˨˨kwi˩˩ tʂa̰wŋ˨˨kwḭ˩˧ tʂa̰wŋ˨˨

Động từ sửa

quý trọng

  1. Tôn trọng quý mến lắm.
    Quý trọng các vị lão thành.
  2. Quýcoi trọng (nói khái quát)
    Quý trọng thầy cô giáo

Tham khảo sửa