Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /pə.ˈtɛnt.ʃəl/

Tính từSửa đổi

potential /pə.ˈtɛnt.ʃəl/

 1. Tiềm tàng.
 2. (Vật lý) (thuộc) điện thế.
  potential difference — hiệu số điện thế
 3. (Ngôn ngữ học) Khả năng.
  potential mood — lối khả năng
 4. (Từ hiếm, nghĩa hiếm) Hùng mạnh.

Danh từSửa đổi

potential /pə.ˈtɛnt.ʃəl/

 1. Tiềm lực; khả năng.
 2. (Vật lý) Điện thế; thế.
  nuclear potential — thế hạt nhân
  radiation potential — thế bức xạ
 3. (Ngôn ngữ học) Lối khả năng.

Tham khảoSửa đổi