Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

pijama

  1. Đồ ngủ.
  2. Đồ mặcnhà.

Đồng nghĩaSửa đổi