phốt-pho

(Đổi hướng từ photpho)

Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fot˧˥˧˧fo̰k˩˧˧˥fok˧˥˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fot˩˩˧˥fo̰t˩˧˧˥˧

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Anh phosphorus, từ tiếng Latinh phosphorus, từ tiếng Hy Lạp cổ φωσφόρος (phōsphóros, “người/vật mang”), từ φῶς (phôs, “ánh sáng”) + φέρω (phérō, “người/vật mang”).

Danh từ sửa

phốt-pho, phốt pho, phốtpho, photpho

  1. Đơn chất có thể trắngphần nhiềumàu đỏ nâu nhạt, dễ cháy, thường dùng để làm đầu diêm.

Đồng nghĩa sửa

Từ liên hệ sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa