Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲi˧˧ ɗə̤wŋ˨˩ɲi˧˥ ɗəwŋ˧˧ɲi˧˧ ɗəwŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲi˧˥ ɗəwŋ˧˧ɲi˧˥˧ ɗəwŋ˧˧

Từ nguyên Sửa đổi

Nhi: trẻ em; đồng: con trẻ

Danh từ Sửa đổi

nhi đồng

  1. Trẻ em.
    Giáo dục nhi đồng là một khoa học (Hồ Chí Minh)

Tham khảo Sửa đổi