Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fɨən˧˥fɨə̰ŋ˩˧fɨəŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fɨən˩˩fɨə̰n˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

phướn

  1. Thứ cờ riêng của nhà chùa, thường treo dọc, tạo bằng những mảnh vải hẹp nhiều màu sắc.

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa