Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
faːt˧˥ hiə̰ʔn˨˩fa̰ːk˩˧ hiə̰ŋ˨˨faːk˧˥ hiəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
faːt˩˩ hiən˨˨faːt˩˩ hiə̰n˨˨fa̰ːt˩˧ hiə̰n˨˨

Định nghĩa sửa

phát hiện

  1. Tìm ra cái chưa ai biết.
    Phát hiện nhiều mũi tên đồng ở.
    Cổ.
    Loa.

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Hw