Tiếng AnhSửa đổi

Phó từSửa đổi

perceptibly

  1. Có thể nhận biết được, có thể cảm nhận được.
  2. Có thể quan sát thấy.

Tham khảoSửa đổi