Tiếng Na UySửa đổi

Danh từSửa đổi

  Xác định Bất định
Số ít orm ormen
Số nhiều ormer ormene

orm

  1. Con rắn.
    Det er mye orm i år.
    å vri seg som en orm — Xoay như chong chóng.

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi