Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲwɛ̰n˧˩˧ɲwɛŋ˧˩˨ɲwɛŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲwɛn˧˩ɲwɛ̰ʔn˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

nhoẻn

  1. miệng cười.

Tham khảo sửa