Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲwɛt˧˥ɲwɛ̰k˩˧ɲwɛk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲwɛt˩˩ɲwɛ̰t˩˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Tính từ

sửa

nhoét

  1. Nát lắm.
    Cơm nhão nhoét.

Đồng nghĩa

sửa

Tham khảo

sửa