Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲɨə̤ŋ˨˩ ɲḭʔn˨˩ɲɨəŋ˧˧ ɲḭn˨˨ɲɨəŋ˨˩ ɲɨn˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲɨəŋ˧˧ ɲin˨˨ɲɨəŋ˧˧ ɲḭn˨˨

Động từ

sửa

nhường nhịn

  1. Chịu nhịn, tự mình chịu phần kém.
    Anh em nhường nhịn nhau.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa