Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲa̤ː˨˩ ʨɛ̰˧˩˧ɲaː˧˧ tʂɛ˧˩˨ɲaː˨˩ tʂɛ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲaː˧˧ tʂɛ˧˩ɲaː˧˧ tʂɛ̰ʔ˧˩

Danh từ

sửa

nhà trẻ

  1. Nơi gửi trẻ trong khi bố mẹ đi làm việc.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa