Tiếng ViệtSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Phiên âm từ chữ Hán 議論.

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋḭʔ˨˩ lwə̰ʔn˨˩ŋḭ˨˨ lwə̰ŋ˨˨ŋi˨˩˨ lwəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋi˨˨ lwən˨˨ŋḭ˨˨ lwə̰n˨˨

Động từSửa đổi

nghị luận

  1. Bàn bạcđánh giá một vấn đề.
    Nghị luận về triết học.

Từ dẫn xuấtSửa đổi

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi