Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋa̤j˨˩ sïŋ˧˧ŋaj˧˧ ʂïn˧˥ŋaj˨˩ ʂɨn˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋaj˧˧ ʂïŋ˧˥ŋaj˧˧ ʂïŋ˧˥˧

Danh từ

sửa

ngày sinh

  1. Ngày ra đời của một người.
    Kỉ niệm
  2. Năm ngày sinh của ông nội.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa