Tiếng LatviaSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Động từSửa đổi

nav trợ động từ, thì hiện tại, ngôi thứ ba