Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nɨək˧˥ saːw˧˥nɨə̰k˩˧ sa̰ːw˩˧nɨək˧˥ saːw˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nɨək˩˩ saːw˩˩nɨə̰k˩˧ sa̰ːw˩˧

Danh từ

sửa

nước xáo

  1. Canh làm từ thịt hoặc xương.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)