Tiếng Việt sửa

Từ nguyên sửa

Từ mua +‎ chuộc.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mwaː˧˧ ʨuək˨˩muə˧˥ ʨuək˨˨muə˧˧ ʨuək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
muə˧˥ ʨuək˨˨muə˧˥˧ ʨuək˨˨

Động từ sửa

mua chuộc

  1. Dùng tiền tài, thế lực để lôi kéo người ta về phía mình.
    Anh ấy là người thẳng thắn, dù nghèo cũng không để người ta mua chuộc.

Tham khảo sửa