Tiếng AnhSửa đổi

Tính từSửa đổi

medieval

  1. (Thuộc) Thời Trung cổ; kiểu trung cổ.

Tham khảoSửa đổi