Tiếng LatinhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ magnus (“lớn, đại”).

Phó từSửa đổi

magis

  1. Hơn, nhiều hơn.
  2. Hơn, tốt hơn, hay hơn.
  3. Đúng hơn, hơn là.