Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

maestri số nhiều maestri /mɑ:'estri/

  1. Nhà soạn nhạc đại tài; giáo sư nhạc giỏi; nhạc trưởng đại tài.

Tham khảoSửa đổi